Lokalni izbori 2021

Odlukama Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/105, URBROJ: 50301- 21/06-21-2; KLASA: 022-03/21-04/106, URBROJ: 50301-21/06-21-2 i KLASA: 022-03/21- 04/107, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. raspisani su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno izbori zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori).

Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 15. travnja 2021., a objavljuju se u „Narodnim Novinama“ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) www.izbori.hr .

Lokalni izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021.

Više informacija – https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/lokalni-izbori/lokalni-izbori-2021/2754

 

Liste:

 

You may also like...

Skip to content