JAVNI POZIV

Poštovani građani obavještavamo Vas da je izašao  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) i Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12), regulativa koja propisuje uvjete, postupak i načine legaliziranja nezakonito izgrađenih zgrada.

Prema Zakonu nezakonito izgrađenom zgradom ili dijelom zgrade (nebitno da li se radi o stambenom objektu ili pomoćnim objektima) smatra se zgrada koja je izgrađena protivno aktu o građenju.

Zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada podnosi najkasnije do     30. lipnja 2013. godine  i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama razlikuje četiri stupnja složenosti zgrada (o čemu ovisi koja je dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o izvedenom stanju) a to su:

  • zahtjevna zgrada – čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1.000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu,

  • manje zahtjevna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1.000 m²,

  • jednostavna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²,

  • pomoćna zgrada – zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m².

Prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju vlasnik/investitor plaća naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (visina naknade je ovisna o položajnoj zoni, a obračunava se po m3 zgrade), odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate , a nakon pravomoćnog završetka postupka, te ukoliko se radi o legalizaciji stambenih objekata komunalni i vodni doprinos.

Pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Erdut da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade nadležnom upravnom tijelu:

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek, Europske Avenije 11

Dalj, 03.09.2012. godine

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 031/590 111, kontakt osoba Dragan Dokić

You may also like...

Skip to content