TREĆI SASTANAK PARTNERSKOG PROJEKTA OPĆINE ERDUT – „SOLIDA“ U OPĆINI LOUSADA, PORTUGAL

U općini Lousada u Portugalu je od 14.02.2018. do 16.02.2018. održan treći sastanak partnerskog projekta SOLIDA na kojem su sudjelovali predstavnici projektnog tima općine Erdut Milan Franić i Jelena Eklemović.

Cilj projekta je stvoriti mrežu europskih općina za promicanje demokratskog sudjelovanja migranata. Projekt se provodi sa partnerima iz Italije (Gioiosa Ionica), Malte (Birgu), Portugala (općina Lousada), Grčke (općina Neapoli Sykies), Slovenije (općina Novo Mesto), Španjolske (općina Santa Pola), te Udrugom Reti dei Comuni Solidali RECOSOL (Italija).

Cilj događanja u općini Lousada je bio obraditi temu „Uvodni programi i politike za integraciju migranata“. Prvi dan održan je okrugli stol na temu portugalskih politika za integraciju, predstavljen je projekt NGEurope te je održano predavanje o ljudskim i liberalnim politikama azila na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U poslijepodnevnim satima organiziran je obilazak povijesne i kulturne baštine grada Porto. Drugi dan predstavljen je statut mreže europskih općina za promicanje demokratskog sudjelovanja migranata, organiziran je obilazak općine Lousada te posjet lokalnoj farmi. Treći dan održana je evaluacija te daljnji dogovori oko sljedećeg sastanka. Na događanju je sudjelovalo ukupno 30 sudionika, 16 lokalnih sudionika i 14 međunarodnih sudionika. Sljedeće događanje u okviru projekta održat će se u općini Santa Pola u Španjolskoj u ožujku ove godine.

Projekt je financiran kroz program Europa za građane 2014.-2020.

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.

Milan Franić, bacc.oec., projekt asistent

You may also like...

Skip to content