Završna konferencija projekta SOLIDA

Predstavnica projektnog tima općine Erdut Jovana Ilišević i volonterka općine Erdut Sofija Ljubojević sudjelovale su na Završnoj konferenciji projekta SOLIDA od 03.-05. 12. 2018. u Gioiosa Ionica, i tom prilikom osnovana je prva europska Udruga općina solidarnosti čiji su članovi partneri na ovom projektu: iz Italije (Gioiosa Ionica), Malte (Birgu), Portugala (općina Lousada), Grčke (općina Neapoli Sykies), Slovenije (općina Novo Mesto),

Španjolske (općina Santa Pola), te Udrugom Reti dei Comuni Solidali RECOSOL (Italija). Projekt je financiran kroz program Europa za građane 2014.-2020.

Jovana Ilišević, PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR LRA ERDUT

You may also like...

Skip to content