ZAŽELI i (P) Ostani zaposlena žena III – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut

21.10.2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  „ZAŽELI i (P) Ostani zaposlena žena III – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“, kodni broj UP.02.1.1.16.0119. Imenovani projekt  odobren je za financiranje iz  Europskog socijalnog  fonda, Operativnog  programa:  OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Projekt je u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

TKO SE MOŽE ZAPOSLITI KROZ OVAJ PROJEKT:

 • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i   udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice) 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici u periodu od 6 mjeseci
 • praćenje i kontrola rada zaposlenih žena pripadnica ciljnih skupina
 • osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti)

CILJEVI PROJEKTA:

 • omogućiti pristup zapošljavanju
 • osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja iz ruralnih područja
 • potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života kranjih korisnika

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek
 • Centar za socijalnu skrb Osijek
 • Razdoblje provedbe projekta: od 21.10.2022. do 21.06.2023. godine
 • Ukupna vrijednost projekta je 1.479.500,00 kuna.
 • Ukupan iznos EU potpore 1.479.500,00 kuna.
 • Kontakt osoba: Sonja Klajić, tel: 099/3270-558
 • https://strukturnifondovi.hr/
 • http://www.esf.hr/

You may also like...

Skip to content