ZAŽELI I (P)ostani zaposlena žena – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut

Projekt pod nazivom „ ZAŽELI I (P)ostani zaposlena žena – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“ odobren je za financiranje iz  Europskog socijalnog  fonda, Operativnog  programa: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekt je u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

TKO SE MOŽE ZAPOSLITI KROZ OVAJ PROJEKT:

 • žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
 • obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te
 • osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

CILJEVI PROJEKTA:

 • omogućiti pristup zapošljavanju
 • osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja iz ruralnih područja
 • potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života kranjih korisnika

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek
 • Centar za socijalnu skrb Osijek

 

 • Razdoblje provedbe projekta: od 08.01.2018. do 08.07.2020. godine
 • Ukupna vrijednost projekta je 3.387.319,23 kuna.
 • Ukupan iznos EU potpore 3.387.319,23 kuna.

 

Kontakt osoba: Sonja Klajić, tel. 099/3270-558

You may also like...

Skip to content