Javni poziv svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na katastarskoj čestici br. 5847/1 u katastarskoj općini Dalj.

OPĆINA ERDUT kao upravitelj nerazvrstanih cesta na području Dalja, upućuje

JAVNI POZIV

svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na katastarskoj čestici br. 5847/1 u katastarskoj općini Dalj.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta da će dana 15.01.2018. godine početi postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Općina Erdut će uz stručnu pomoć ovlaštene inženjerke geodezije Olje Antoni, evidentirane u komori pod oznakom Geo1011 iz tvrtke Geoprem Osijek d.o.o., Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek, započeti, dana 15.01.2018. godine, obilježavanje zemljišta na kojemu je izgrađena nerazvrstana cesta.

Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta na k.č.br. 5847/1 u k. o. Dalj, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 17.01.2018. godine u vremenu od 12.00h do 15.00h na adresi izrađivača elaborata – tvrtke Geoprem, Trg Lava Mirskog 1, Osijek.

Ovaj poziv objavit će se na Oglasnoj ploči Općine, oglasnoj ploči mjesnog odbora, web stranici općine Erdut i službenom glasniku općine Erdut.

 

PROČELNIK:

sc. Branko Jović, v.r.

You may also like...

Skip to content