Author: admin

Rješenje o biračkim mjestima za izbore 17. 04. 2024

Preuzimanje Rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Općine Erdut (.pdf) U IV. izbornoj jedinici na području Općine Erdut određuju se biračka mjesta: Biračko mjesto broi 1. u Dalju, Osnovna škola Dali, Zagrebačka 2b...

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Otvoren je natječaj za zapošljavanje jedne osobe prema projektu Općine Erdut „LASTE – LAkše i Sretnije sTarenje za svE“ . Natječaj vrijedi od 10.04.2024. godine do 18.04.2024. Radno mjesto: KONTROLOR NA PROJEKTU „LASTE –...

LASTE – LAkše i Sretnije sTarenje za svE

18.03.2024. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0155 za projekt „LASTE – LAkše i Sretnije sTarenje za svE“ koji je odobren u okviru natječaja “Zaželi – prevencija institucionalizacije“.  Imenovani projekt  odobren...

POZIV NA EDUKACIJU GRAĐANIMA I UDRUGAMA

Pozivamo Vas na edukaciju s ciljem upoznavanja građana sa opasnostima i rizicima o nastanku velikih nesreća i katastrofa za područje naše općine, te sa organizacijom sustava civilne zaštite za provedbu mjera i postupaka zaštite...

JAVNI POZIV MLADIM RODITELJIMA

POŠTOVANI MLADI RODITELJI! OPĆINA ERDUT JE, U OKVIRU MJERA PRONATALITETNE  POLITIKE, U SVOM PRORAČUNU OSIGURALA DAR ZA SVAKO NOVOROĐENO DIJETE, S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, U JEDNOKRATNOM IZNOSU OD 500,00 EURA ZA PRVO...

POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za izbor višeg stručnog suradnika za financije u  JUO Općine Erdut objavljenog dana 20.12. 2023.g. ( NN br.153/23 ) objavljuje POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE Preuzmite poziv u .pdf...

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za financije ( l – izvršitelj/ica m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Erdut raspisuje...

Skip to content