Category: Novosti

Javni natječaj o prodaji nekretnine u k.o. Erdut

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/16.,68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81-15- pročišćeni tekst i 94/17.) , članka...

UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, PORLZ089

UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, PORLZ089

Općina Erdut je tijekom 2023 godine potpisala ugovor o financiranju projekta UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT, PORLZ089 u vrijednosti od 40.000 EUR. Ukupna vrijednost projekta: 69.400 EUR. Predmet uređenja i sanacije su...

UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT PPNM066

Općina Erdut je tijekom 2022 godine potpisala ugovor o financiranju projekta UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT PPNM066 u vrijednosti od 394.000 kn / 52.292,79 EUR. Predmet uređenja su Kolodvorska i Dravska ulica...

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 91/21.) načelnik općine Erdut raspisuje J A V N I  N A T J E...

Skip to content