Odluka stožera civilne zaštite Općine Erdut

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Erdut, KLASA: 810-01/18-01/05, UR.BROJ 2158/03-18-1, Stožer civilne zaštite Općine Erdut na svojoj 1. sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine u vezi širenja virusa Covid-19, donosi:

O D L U K U  I

Mjere zabrane:

 1.  Zabranjuje se korištenje zgrada javne namjene u cilju organiziranja manifestacija i
  događanja na kojima se okuplja veći broj ljudi. Zabrana je privremena i traje dok se su
  na snazi vanredne okolnosti.
 2. Zabranjuje se okupljanje većeg broja ljudi na javnom mjestu (iznad 50 osoba).
  Zabrana se odnosi na organiziranje sahrana, kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih
  javnih događanja. Zabrana je privremena i traje dok se su na snazi vanredne okolnosti.

Mjere preporuke:

 1. Preporučuje se Općini Erdut, Čvorkovcu d.o.o., Narodnoj knjižnici Dalj,
  Poduzetničko-razvojnom centru Općine Erdut d.o.o., Kulturno-znanstvenom centru
  Općine Erdut, Centru za mlade, Turističkoj zajednici Općine Erdut i ostalim
  institucijama, da od 16.03.2020. godine prijem stranka svakog radnog dana
  organiziraju u vremenu od 08:00 do 11:00 sati. Pri provođenju preporuka za rad i
  mjera prevencije, obratiti pozornost na zaštitu djelatnika primjenom sredstava zaštite,
  maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju.
 2. Preporučuje se dječijem vrtiću Mali Princ da od 16.03.2020. godine privremeno
  obustavi redovan rad, te uvede dežurstva.
 3. Preporučuje se sportskim klubovima da privremeno obustave svoj rad, te da se
  pridržavaju uputa o zabrani okupljanja.
 4. Preporučuje se vlasnicima ugostiteljskih objekata da razmotre mogućnosti skraćivanja
  radnog vremena i provode pojačane mjere dezinfekcije u prostoru svog objekta.
 5. Preporuča se gospodarstvenicima da organiziraju rad na način da ograniče broj ulazaka
  korisnika koji se nalaze u isto vrijeme u prostoru objekta na razuman broj prema
  njihovoj procjeni ovisno o veličini objekta, te da provode mjere pojačane
  dezinfekcije, naročito na blagajnama, sanitarnim čvorovima i općenito prostorima
  gdje prolazi veliki broj ljudi;
 6. Preporuča se građanima s kroničnim i autoimunim bolestima te plućnim bolesnicima
  da svoje izlaske iz domova pokušaju smanjiti na najmanju moguću mjeru;
 7. Upućuje se apel građanima u samoizolaciji, da je shvate krajnje ozbiljno, te da se
  pridržavaju svih naređenih mjera.
 8. Preporučuje se građanima da poštivaju međusobni razmak na minimalno 1,5m.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine, bit će proslijeđena svim javnim ustanovama i pravnim osobama sa područja Općine Erdut, bit će proslijeđena medijma, te plakatirana u svim jestima Općine Erdut.

 

Preuzimanje odluke (.pdf)

You may also like...

Skip to content