Poziv poljoprivrednim gospodarstvima OBŽ-e za prijavu interesa za edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analizama

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analize tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida.

U predmetnu svrhu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku– Područna jedinica Osijek provela je u Općini Erdut do sada tri tematske edukacije u 2020. i 2021.g.

Budući da je na području Osječko-baranjske županije ostao još veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji nisu prošli predmetnu edukaciju koja im daje mogućnost samostalnog uzimanja uzoraka tla na svojim poljoprivrednim površinama, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku– Područna jedinica Osijek, voljna je ponovo održati u Općini Erdut u Dalju edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analizama, u koliko interes za održavanje predmetne edukacije prijavi minimalno 20 zainteresiranih korisnika.

Zbog svega navedenog POZIVAMO sva poljoprivredna gospodarstva zainteresirana za predmetnu edukaciju da svoj interes prijave Općini Erdut.

U pripremljeni obrazac prijave potrebno je upisati: 

  • Ime i prezime / naziv poljoprivrednog gospodarstva
  • OIB, MIBPG, adresu, godinu rođenja, stručna sprema, kontakt telefon i e-mail
  • i potpisati se

Prijavni obrazac preuzimanje

Prijavu je moguće izvršiti osobno u Općini Erdut-služba za gospodarstvo, Dalj, B.J.Jelačića 4, ili na e-mail: opcinaer@inet.hr, obrascem Prijave preuzetim s web stranice Općine Erdut www.opcina-erdut.hr, koga je potrebno popuniti, potpisati, te skeniranog dostaviti Općini.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo Općine Erdut, na telefon 031/590-111, radnim danom od 7,30-14,30 h.

OPĆINA ERDUT

 

 

You may also like...

Skip to content