Intenzivni radovi na uređenju Centra za posjetitelje TICA Aljmaš

U skorije vrijeme Općina Erdut će se moći pohvaliti uređenim Centrom za posjetitelje TICA Aljmaš. Novi centar je s razlogom lociran u Aljmašu, naselju općine Erdut koje je nadaleko poznato Marijansko svetište i koje tijekom godine posjeti 150000 turista. Kako je većina od ovog broja turista orijentirana na vjerski turizam, sama tematika centra je u vjerskom ozračju. Lokacija budućeg centra je u samom centru naselja u zgradi starog kina. Preuređenjem stare kino dvorane u ovaj prostor se planiraju uvesti nove moderne tehnologije koje će imati za cilj turistima upotpuniti sliku prostora u kojem borave kroz jednu duhovnu notu, kao i pružiti dodatne informacije o turističkim i drugim sadržajima naše općine.
Realizacija projekta se odvija uz sufinanciranje Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Općine Erdut. Općini Erdut su odobrena sredstva ministarstva temeljem prijave na Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini. Projektnu aplikaciju za spomenuti poziv je izradio PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o.
Od planiranih aktivnost do sada je većim dijelom realiziran građevinski dio radova na vanjskom uređenju krovišta, fasade i izvršena je zamjena vanjske stolarije. Pored toga se planira izvršiti unutarnje uređenje prostora budućeg centra te opremanje modernim tehnologijama.
Pored spomenutih aktivnosti Općina Erdut i PORC LRA d.o.o. vrše promidžbu budućeg centra svojim web stranicama, te na facebook profilu PORC LRA d.o.o.

Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.

You may also like...

Skip to content