EKOPROJEKT OPĆINE ERDUT Za “Reciklažno dvorište Studenac” 1.769.508,91 kn

Zaštiti okoliša na području općine Erdut posvećuje se poprilično i vremena i truda, a osim Općine Erdut i komunalnog poduzeća Čvorkovac u ekološke aktivnosti je uključen i Poduzetničko razvojni centar općine Erdut – lokalna razvojna agencija d.o.o. Upravo od tamo doznajemo kako je Općini Erdut odobren  projekt “Reciklažnog dvorišta Studenac”.
Projekt je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a cilj je, napominje općinski načelnik Jugoslav Vesić, izgraditi reciklažno dvorište i omogućiti zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonima i s najboljim ishodom za okoliš.
Dodaje on kako je projektni prijedlog izradio Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o., odnosno stručni zaposlenici te ustanove koja je  i ustanovljena kako bi se bavila poticanjem razvoja i raznim projektima za opći doprinos zajednici.
Kroz projekt reciklažnog dvorišta će se informirati cjelokupno stanovništvo o važnosti odvajanja otpada i zaštiti okoliša, te pridobiti sve kategorije na aktivno i dugotrajno javno sudjelovanje u recikliranju. Ukupna vijednost projekta je 1.769.508,91 kn,
kaže direktorica PORC-a Bojana Orsić.
Inače, na području općine Erdut već godinama se sekundarne sirovine prikupljaju, kaže nam direktorica Čvorkovca Anđelka Tomašević, na postavljenim  eko-otocima nastojeći tako kod stanovnika u ruralnom kraju da steknu naviku odvajanja otpada na kućnim vratima.

You may also like...

Skip to content