JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste na katastarskoj čestici broj 7209 u katastarskoj općini Dalj.

OPĆINA ERDUT kao upravitelj nerazvrstanih cesta na području Dalja, upućuje

 

JAVNI POZIV

svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste na katastarskoj čestici broj 7209 u katastarskoj općini Dalj.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste da će dana 31.07.2019. godine početi postupak evidentiranja i izrade Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Općina Erdut će uz stručnu pomoć ovlaštene inženjerke geodezije Pauline Božičković, evidentirane u komori pod oznakom Geo1158 iz tvrtke Geoprem Osijek d.o.o., Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek, započeti, dana 30.07.2019. godine, obilježavanje zemljišta na kojemu su izgrađene nerazvrstane ceste.

Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste na k.č.br. 7209 u k. o. Dalj, moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 2.08.2019. godine u vremenu od 12.00h do 15.00h na adresi izrađivača elaborata – tvrtke Geoprem, Trg Lava Mirskog 1, Osijek.

Ovaj poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine, oglasnoj ploči mjesnog odbora, web stranici općine Erdut i službenom glasniku općine Erdut.

 

KLASA: 302-01/19-01/1

URBROJ: 2158/03-19-3

 

PROČELNIK:

  1. sc. Branko Jović

You may also like...

Skip to content