JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA – Javni radovi : RADNIK/CA U ODRŽAVANJU OKOLIŠA I POMOĆ U KUĆI

JAVNI POZIV  ZA PRIJAVU KANDIDATA

 • Javni radovi : RADNIK/CA U ODRŽAVANJU OKOLIŠA I POMOĆ U KUĆI

Broj potrebnih radnika/radnica: 40

 • trajanje programa – do 3 mjeseca
 • mjesto rada: područje općine Erdut: Dalj, Aljmaš, Erdut i Bijelo Brdo.
 • troškovi prijevoza: ne

Opis poslova:

 • ODRŽAVANJE OKOLIŠA
 • POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

Prijaviti se mogu kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete :

bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih:

 • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

Pisanoj prijavi s osnovnim osobnim podacima, potrebno je priložiti:

 • preslik osobne iskaznice,
 • dokaz o trajanju  nezaposlenosti (potvrda sa HZZ)
 • preslik radne knjižice (prve dvije stranice) odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaze o ispunjenju posebnih uvjeta iz točke 1. (npr.:osobe s invaliditetom dostavljaju Rješenje kojim to dokazuju…)

Prijave se primaju od  11.04.2017. do 18.04.2017.g. zgradi općine Erdut, Dalj, Bana J. Jelačića 4.

Sve informacije  mogu  se dobiti na telefon 031/590-111.
Dalj,11.04.2017.g.

NAČELNIK

Jugoslav Vesić

You may also like...

Skip to content