NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT

O B A V I J E S T

NOVI TRANSAKCIJSKI RAČUN OPĆINE ERDUT OD 01.12.2021.GODINE:

IBAN:  HR7224070001811000009

OTP BANKA d.d.

Za uplatu komunalne i vodne naknade molimo građane i pravne subjekte da koriste slijedeći račun:

OPĆINA ERDUT KOMUNALNA I VODNA NAKNADA

IBAN: HR7924070001500015749

OTP BANKA d.d.

You may also like...

Skip to content