Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 40. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik 14/01., 26/05. , 46/09. 55/13. 88/21.) načelnik općine Erdut raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina.

 

Preuzmite tekst najtečaja (.pdf)

 

Prodaja nekretnina u k.o.  Bijelo Brdo   upisanih u zk. ul. 1777.

 • – kč.br. 27/1 kuća i dvorište u selu,  površine 385 m2  
 • – s početnom cijenom od 21.000,00 kn
 • –  objekt je neupotrebljiv a postoji knjižni i van knjižni teret

 

Prodaja nekretnina u k.o. Dalj upisanih u zk.ul. 2652.

 • Kč.br. 4971 3 kuće i dvorište, površine 3842 m2
 • S početnom cijenom od 16.000,00 kn
 • Stan površine cca 83 m2 s djelomičnom infrastrukturom, neuseljiv

 

Prodaja zemljišta u k.o. Dalj upisanog u zk.ul. 4510.

 • Kč.br. 5866/9. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/13. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/14. Oranica površine 938 m2 
 • Kč.br. 5866/15. Oranica površine 938 m2 
 • S početnom cijenom za svaku kč.br.  od 9380,00 kn
 • djelomična infrastruktura

 

Prodaja nekretnina u k.o. Dalj upisanih u zk.ul. 1734.

Kč.br. 1057. kuća, dvorište i oranica površine 1688 m2 u ½ dijela

 • S početnom cijenom od 52.611,00 kuna
 • Nije moguća fizička dioba a postoji mogućnost kupnje drugog suvlasničkog dijela.

 

Prodaja nekretnine u k.o. Erdut upisanog u zk.ul. 169.

Kč.br. 788. kuća i dvorište površine 821 m2 

 • S početnom cijenom 21.000,00 kuna.
 • Kuća je u ruševnom stanju neupotrebljiva a postoji vanknjižni teret

 

Prodaja zemljišta u k.o. Aljmaš upisane u  zk. ul. 769. (Ušće)

 • – kč.br. 1847 u dijelu koji je zemljišno knjižno provedivo.
 • – Početna cijena je 80,00 kn/1m2
 • – Prvenstveno pravo kupnje imaju dosadašnji zakupci zemljišta.

Zemljište koje se nalazi u produžetku formiranih građevinskih parcela (neekonomsko dvorište) bez pristupnog puta i mogućnosti gradnje upisano u zk. ul. 2202. s početnom cijenom od 20,00 kuna po 1 m2.

Ponude se primaju u roku od 8 dana računajući od dana objave na web stranici Općine Erdut.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno a Općina ne preuzima nikakvu obvezu uređenja zemljišta i objekata (osim pod točkom f. za koju je natječaj otvoren dok za to postoji interes.)

 

Ukoliko se u prednjem roku ne zaprimi niti jedna ponuda, ponude će se zaprimati i poslije roka od 8 dana pa sve do prodaje ponuđenih nekretnina s tim da će se ponude otvarati sukcesivno svakih 15 dana odnosno kada pristigne najmanje jedna ponuda.

 

Kupac je dužan u roku 30 dana od dana utvrđivanja kao najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Svi podaci o nekretninama mogu se dobiti na tel: 031/590-111 od 9,00-14,00 sati.

 

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno uz naznaku: 

 • NE OTVARAJ! NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA na adresu Općina Erdut, 31226 Dalj, Bana J. Jelačića 4.
 • Ponuda mora sadržavati: ime i prezime i adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište, oznaku nekretnine za koju se ponuda odnosi i iznos cijene koja se nudi, dokaz o državljanstvu, odnosno svojstvo pravne osobe,  OIB .
 • U obzir će se uzimati samo cjelovite i pravovremene ponude.
 • Općina Erdut zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
 • O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem.

 

OPĆINA ERDUT

 

You may also like...

Skip to content