POZIV JAVNOSTI NA SAVJETOVANJE O NACRTU PLANA RAZVOJA OPĆINE ERDUT

POZIV na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o nacrtu Plana razvoja Općine Erdut za razdoblje do 2030. godine.

Općina Erdut, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) provodi postupak savjetovanja s javnošću na nacrt Plana razvoja Općine Erdut za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja). 

Plan razvoja je temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Općinu Erdut kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija. 

Pozivaju se svi zainteresirani da u razdoblju od 30. siječnja 2023. do 1. ožujka 2023. godine, na propisanom Obrascu (Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću) dostave svoje prijedloge i mišljenja na email adresu ivana.majer@pjr.hr, ili lokalnom koordinatoru Poduzetničko-razvojnom centru općine Erdut lokalnoj razvojnoj agenciji d.o.o. na email adresu porc@opcina-erdut.hr uz naznaku: za savjetovanje s javnošću. 

Ovaj Poziv objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Erdut, https://opcina-erdut.hr/.

Preuzimanje dokumenata

You may also like...

Skip to content