POZIV NA IZLAGANJE GEODETSKOG ELABORATA NA JAVNI UVID

Javni uvid u geodetske elaborate održat će se dana 06.05.2022.(petak) u periodu od 11.00- 14.00 sati u prostorijama : Dom Kulture Dalj (velika dvorana ) Bana Josipa Jelačića 12,Dalj

Na zahtjev naručitelja: HRVATSKE CESTE D.O.O. , Vončinina 3, 10000,zagreb Projektni biro P45 , Janka Rakuše 1. Zagreb , izradio je geodetski elaborat na temelju lokacijske dozvole:
KLASA: UP/I-350-05/21-01/000021
URBROJ: 2158-16-02/01-22-0010
Osijek, 15.04.2022.,
Osječko-baranjska županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Za zahvat u prostoru

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC519, Dionica: od državne ceste DC213 do Borova ,od km 0+000 do 8+200

Na javni uvid pozivaju se svi nositelji prava na navedenim katastarskim česticama:

Katastarska općina: DALJ

Popis predmetnih katastarskih čestica koje su u zahvatu geodetskog elaborata:
197/1, 317/2, 381/1, 382/1, 382/2, 523, 1042, 1043, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110/2,
1110/3, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 5024/1, 5044/3, 6707, 6708, 6709, 6710/1, 6710/2,
6710/3, 6711/1, 6711/19, 6712, 6717, 6723, 6725/2, 6726, 6729, 6730/1, 6733, 6739, 6740,
6741, 6747, 6761, 6763, 6764, 6767, 6903, 6931, 6935, 7029, 7030, 7032, 7041, 7043,
7112, 7113, 7134, 7137, 7138, 7139, 7202, 7203, 7205, 7206

Popis katastarskih čestica koje su susjedne predmetnim katastarskim česticama:

26, 27, 28, 29, 30, 32/1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 44, 46/1, 46/2, 48/1,
48/2, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 191, 192, 193/1, 194, 195/1, 196/1, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269/1, 270/1, 271,
272/1, 275, 276, 277, 278, 283, 284, 285, 287/1, 288, 291, 292/1, 293/1, 294, 295, 296/1,
297, 298/1, 298/2, 299, 300, 301, 302, 303, 304/1, 305, 307/1, 307/2, 308, 311, 312,
317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 317/7, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11, 317/12, 317/13, 317/14,
317/15, 317/16, 317/17, 317/18, 317/19, 317/20, 317/21, 317/22, 317/23, 317/24, 318, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 480/1, 480/2, 521/1, 521/2, 521/3, 522/1, 522/2, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 554/3, 555, 556,
557, 558, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567/1, 567/2, 644, 645, 647, 648, 649, 650/1,
708, 709/1, 709/2, 709/3, 711, 713, 714/1, 718/2, 719, 720, 722/1, 723/1, 724/1, 726, 727,
731, 732/1, 733, 734, 735, 736, 737/1, 737/2, 738, 739, 740/1, 992, 993, 994, 995, 996,
997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008/1, 1009/1, 1010/1, 1039,
1040, 1041, 1044, 1045/2, 1046/2, 1047, 1051, 1052, 1053, 1054, 1057, 1058, 1059,
1060, 1061, 5024/2, 5024/5, 5044/2, 5069/1, 5069/2, 5100/1, 5100/2, 6711/2, 6711/3,
6711/4, 6711/5, 6711/6, 6711/7, 6711/8, 6711/9, 6711/10, 6711/11, 6711/12, 6711/13,
6711/14, 6711/15, 6711/16, 6711/17, 6711/18, 6718, 6719, 6724, 6725/1, 6725/3, 6725/5,
6749, 6750, 6765, 6766, 6905, 6906/1, 6906/2, 6922, 6924, 6927, 6930, 6937, 6939/1,
6939/2, 7016, 7017, 7028, 7035, 7036, 7040, 7042, 7124, 7129, 7149.

You may also like...

Skip to content