Radionice i Konferencije na kojima su iznesene brojne korisne informacije koje su važne za daljnje djelovanje Općine.

Općina Erdut u svibnju 2011. godine sudjelovala je sa svojim predstavnicima na nekoliko radionica i Konferencijama na kojima su iznesene brojne korisne informacije koje su važne za daljnje djelovanje Općine.

Na Danima regionalnog razvoja u Šibeniku, radionici „Obveze i mogućnosti jedinica lokalne samouprave u vezi energetske učinkovitosti“ te Konferenciji „Perspektive poljoprivredne politike i ruralnog razvoja RH unutar EU“ predstavljeni su određeni primjeri projekata koji su već financirani sredstvima EU, a koji prenose iskustva i pokrivaju brojna područja – ljudska prava, zapošljavanje, mlade, poduzetništvo,izgradnju kapaciteta i dr. .Isto tako moglo se saznati puno o Fondovima EU kao i mogućnostima koje će Hrvatska imati kada postane članicom EU.

DANI REGIONALNOG RAZVOJA – ŠIBENIK 23.–25.05.2011.

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva organiziralo je Dane regionalnog razvoja u Šibeniku od 23.05.-25.05. Ova manifestacija imala je za cilj promovirati važnost regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj, u širem kontekstu pristupanja Republike Hrvatske EU. Jedan od ciljeva bio je i poticanje lokalnih zajednica na pripremanje projekata koji se mogu financirati iz fondova EU iznoseći pozitivne primjere korištenja EU fondova iz zemalja članica EU i Hrvatske. Agencija za regionalni razvoj je suorganizator manifestacije te je na Danima regionalnog razvoja prezentirala svoj rad mogućim korisnicima EU fondova.
Na Danima regionalnog razvoja u Šibeniku su sudjelovali i predstavnici Općine Erdut : Načelnik Općine ;Jugoslav Vesić te direktorica Poduzetničko razvojnog centra Općine Erdut ; Bojana Orsić.

MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI – OSIJEK 26.6.2011.

„Obveze i mogućnosti jedinica lokalne samouprave u vezi energetske učinkovitosti“ naziv je radionice održane 26.6.2011. u Vijećnici Županije u Osijeku,a čiji su predavači bili hrvatski i mađarski stručnjaci. Cilj radionice , kako je rekla Mija Dragović ,suradnice na projektu UNDP-a, je edukacija lokalne samouprave i njihovih EE timova, a predstavljen je i Zakon o učinkovitom korištenju energije.
Općina Erdut sa svojim predstavnicima također je sudjelovala na spomenutoj radionici.

23.05.2011. održana je konferencija u Hotelu Osijek pod nazivom „ PERSPEKTIVE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I RURALNOG RAZVOJA RH UNUTAR EU“
Predstavnici Općine Erdut sudjelovali su na Konferenciji koja je bila bogata informacijama i korisnim podacima za daljnje napredovanje naše Općine kao Općine kojoj prevladava poljoprivredna djelatnost. Između ostalog,na Konferenciji su izneseni slijedeći podaci:
Po cjelokupnom financijskom paketu koji je odobren Hrvatskoj bit ćemo treća zemlja u Europi po izdašnosti potpore poljoprivrednoj proizvodnji. Samo su Malta, sa svojim malim površinama, i Grčka ispred nas. Za naše je poljoprivrednike važno da, što se tiče financiranja, već u prvoj godini članstva u EU mogu računati na stopostotne iznose potpora.
Organizatori, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Udruga Slap, u okviru IPA projekta Hermes, za cilj su imali informirati javnost, ponajprije poljoprivrednike, o perspektivama razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora u okviru EU.

Osoba na stručnom osposobljavanju,

Ruzica Simon, dipl.oec

You may also like...

Skip to content