Suzbijanje komaraca – dopis vladi

Općinsko vijeće općine Erdut je zbog hiper produkcije komaraca na prostoru općine Erdut a i šire razmatralo problematiku tretiranja komaraca te je zaključilo da općina Erdut nije u mogućnosti sama izvršiti kvalitetno tretiranje komaraca te da se pomoć zatraži od Vlade RH i resornih ministarstava.

Nastavno prednjem poznato nam je da ste sagledali problem najezde komaraca na ovim prostorima te ste u granicama mogućnosti pružili financijsku pomoć gradovima Osijek i Vukovar radi tretiranja komaraca i omogućavanja normalnih uvjeta za život i rad na navedeni prostorima

Uvjereni smo da vam je poznato da je dio Osječko baranjske županije u slivu rijeka Dunava, Save i Drave bio izložen poplavama te da je nakon djelomičnog povlačenja vode još uvijek zaostao veliki dio vode u depresijama i mrtvim rukavcima pomenutih rijeka što za posljedicu ima hiper produkciju komaraca na ovim prostorima.

Općina Erdut smještena je između pomenutih gradova te graniči vodenim tokovima rijeke Drave i Dunava u dužini od 36 km.

Uz ove aktivne vodene tokove velike površine su pod stajaćim vodama npr. stari tok rijeke Drave, lokacija Porić te granično područje s parkom prirode Kopački rit koje je stanište komaraca s razloga što se na istom području ne vrši tretiranje istih.

Općina Erdut kao općina koja se nalazi u drugoj skupini po razvijenosti s površinom od 157 km2 nije u mogućnosti vlastitim sredstvima izvršiti tretiranje komaraca s razloga što je jedino efikasno uništavanje aviotretiranjem močvarnih područja koja su legla i staništa.

Radi postizanja kvalitetnog uništavanja komaraca na potezu Osijek – Vukovar, neophodno je izvršiti tretiranje komaraca na našem području a jedini način je aviotretiranje zbog konfiguracije terena i staništa komaraca.

Uvjereni smo da ćete sagledati problem s kojim smo suočeni te da ćete nam pružiti odgovarajuću pomoć u granicama mogućnosti.

Unaprijed vam zahvaljujemo u ime građana općine Erdut.

S poštovanjem,
NAČELNIK Jugoslav Vesić

 

 

Preuzmite dokument u .pdf formatu

 

You may also like...

Skip to content