Važnost volontiranja mladih u zajednici

Općina Erdut u suradnji sa udrugom Centar za mlade Dalj provodi projekt pod nazivom “Da li umijemo da se razumijemo?”
Osnovni cilj projekta je osnaživanje udruga mladih i za mlade s područja općine Erdut.
Dana 11.02.2016. u sklopu Multikulturalnog caffe-a održana je prva panel rasprava pod nazivom “Važnost volontiranja mladih u zajednici”. Moderator rasprave bila je predstavnica Volonterskog centra Osijek.
Više od 50 mladih osoba s područja općine Erdut imalo je priliku upoznati se sa pojmom volonterstva i volontiranja, te dobiti upute o tome kako postati volonter, gdje volontirati, te naučiti zašto je važno volontirati u lokalnoj zajednici.

Milica Sevkić, voditeljica projekta

You may also like...

Skip to content