KONFERENCIJA „PRAVA GRAĐANA U EU“ U SREMSKIM KARLOVCIMA

Predstavnici općine Erdut, Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut lokalne razvojne agencije d.o.o. i volonteri općine Erdut sudjelovali su na konferenciji „Prava građana u EU“ u Sremskim Karlovcima. Konferencija je održana u sklopu projekta „Putevima EU“ čiji je cilj da doprinese jačanju osjećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem razine informiranosti i znanja o EU i pravima europskih građana, te promicanjem interkulturnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i volonterstva na razini.
Na trodnevnoj konferenciji održanoj od 09.-11.12.2016. organiziran je Europski cafe sa panel diskusijama na teme: „Povelja o temeljnim pravima i besplatna pravna pomoć“, „Koja prava imam kao europski građanin“, „Putovanje unutar teritorija EU, pravo na boravak, pravo na rad“, „Vaša socijalna i politička prava“, „Dijalog s građanima“ i „Migrantska kriza“. Treći dan organizirana je završna radionica i turistički obilazak Sremskih Karlovaca.

Opširnije o konferenciji i projektu možete vidjeti na web stranici projekta putevimaeu.com.hr i facebook stranci Putevima EU.

Jelena Eklemović, voditelj projekta
Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.

You may also like...

Skip to content