Obavijest

Temeljem članka 5c Zakona o javnoj nabavi (NN110/07, 125/08) obavještavamo da načelnik ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima općina kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5c Zakona.

You may also like...

Skip to content